Direkt till innehållet

RP 106/2019 rd

Senast publicerat 10-08-2020 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
270/2020
Fördragsserien
63/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
271/2020
Fördragsserien
65/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
Författningssamlingen
589/2020
Fördragsserien
64/2020
Beslut
Godkänts
Rubrik
 Biavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde par
Författningssamlingen
590/2020
Fördragsserien
66/2020
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.01.2020UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaFöredragandeöverinspektörSofia JohanssonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2020.

Första behandlingen

18.02.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 106/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

21.02.2020
Riksdagen godkände avtalen i proposition RP 106/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 106/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.02.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.02.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2020
Behandlingen avslutad13.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

flygtrafikinternationella överenskommelserFörenta staternaEU-länderIslandNorgeluftfartflygbolagkonsumentermiljöeffekterEuropeiska unionen