Direkt till innehållet

RP 106/2020 rd

Senast publicerat 17-09-2020 14:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.07.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådVirve HaapajärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.09.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2020
Behandlingen avslutad17.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkurrensföretagsköputsatt tidKonkurrens- och konsumentverket