Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 106/2020 rd

Senast publicerat 19-10-2020 15:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
Stadfäst
16.10.2020
Författningssamlingen
699/2020
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.07.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådVirve HaapajärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.09.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

18.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.

Första behandlingen

22.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen förkastade lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.09.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2020
Behandlingen avslutad17.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkurrensföretagsköputsatt tidKonkurrens- och konsumentverket