Senast publicerat 29-08-2022 09:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
342/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
343/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 kap. 17 § i polislagen
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
344/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om försvarsmakten
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
345/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 23 § i lagen om frivilligt försvar
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
346/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.06.2021UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigHeidi  Aliranta Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.04.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.4.2022.

Första behandlingen

26.04.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 106/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.04.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 106/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.05.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.05.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad20.04.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

försvarsmaktenhandräckningpolisengränsövervakningsäkerhet och trygghetsäkerhetsmiljömaktbrukbeslutsfattandeföregripandeantiterrorism