Senast publicerat 16-10-2018 12:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 107/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av polislagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
419/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
420/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 15 a § i polisförvaltningslagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
421/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 4 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
422/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
423/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.06.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.05.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.

Första behandlingen

31.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 107/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 107/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad19.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inrikesförvaltninginternationell hjälpverksamhetpolisenräddningsverksamhetgränsövervakningbeslutsfattandehandräckningtjänstemänbefogenhetmaktbrukansvarsamarbetekriserEU-länderEuropeiska unionen