Direkt till innehållet

RP 107/2019 rd

Senast publicerat 24-08-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 107/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst
27.03.2020
Författningssamlingen
163/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
27.03.2020
Författningssamlingen
164/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
Stadfäst
27.03.2020
Författningssamlingen
165/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 12 kap. 3 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
27.03.2020
Författningssamlingen
166/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.01.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigElli NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2020.

Första behandlingen

03.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 107/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

06.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 107/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.02.2020
Behandlingen avslutad25.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tillgång till informationinformationsförmedlingarbetsavtallag om sjöarbetsavtaltjänsteinnehavarearbetskraftstjänsterarbetsgivareanmälningspliktuppsägningsysselsättning (process)