Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 107/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 15:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 107/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
744/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
745/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.08.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHenna HuhtamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Första behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 107/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 107/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad07.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-länderförordningarelektroniska dokumentelektronisk identifieringsocialskyddsammanjämkningundantagslovinformationssystemintygmaktbefogenhetFolkpensionsanstaltenPensionsskyddscentralenEuropeiska unionen