Senast publicerat 24-10-2017 09:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 108/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Andra behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om offentlig upphandling och koncession
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1397/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1398/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av straffregisterlagen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1399/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1400/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1401/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.06.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.

Första behandlingen

08.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 108/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-17. i proposition RP 108/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets fyra förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad07.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

offentlig upphandlingkonkurrensutsättningrättsskyddvatten och avloppenergiförsörjningtrafikpostservicenyttjanderättavtalstraffregisterofferterdirektivEU-länderöppenhetinre marknadsmå och medelstora företagövervakningEuropeiska unionen