RP 108/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeAndra behandlingen
Andra behandlingen
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om offentlig upphandling och koncession
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1397/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1398/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av straffregisterlagen
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1399/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1400/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1401/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 12
Överlämnats
Datum22.06.2016
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 108/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-17. i proposition RP 108/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets fyra förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad07.12.2016
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordoffentlig upphandling  konkurrensutsättning  rättsskydd  vatten och avlopp  energiförsörjning  trafik  postservice  nyttjanderätt  avtal  straffregister  offerter  direktiv  EU-länder  öppenhet  inre marknad  små och medelstora företag  övervakning  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24.10.2017 09:15