RP 108/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen321/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen322/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen323/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 5 d § i lagen om försäkringsavtal
Stadfäst08.05.2020
Författningssamlingen324/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum23.01.2020
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Juha   Jokinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum28.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 108/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 108/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.03.2020
Behandlingen avslutad24.03.2020
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförsäkringsbolag  informationsplikt  övervakning  koncessioner  ansökningar  försäkring  direktiv  samarbete  ansvarsförsäkring  försäkringsmäklare  försäkringsmatematik  behörighet  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 11-05-2020 15:16