Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 108/2020 rd

Senast publicerat 05-01-2021 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 108/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 53 § i lagen om handikappförmåner
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
986/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om frontmannapension
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
987/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
988/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 36 § i lagen om garantipension
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
989/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
990/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.08.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHanna TossavainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.

Första behandlingen

17.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 108/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4.-6. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagens svar

20.11.2020
Riksdagens svar.

Andra behandlingen

20.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 108/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 4.-6. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

folkpensionerfonderhandikappbidragkrigsveteranerförmånerstatsandelaravgifterförordningarFolkpensionsanstaltenFronttillägg