Senast publicerat 17-03-2023 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 108/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Kyrkolag
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.06.2022Undertecknarevetenskaps- och kulturministerPetri HonkonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådHanna Kiiskinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.07.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

24.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2023.

Första behandlingen

27.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 108/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.03.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 108/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2022
Behandlingen avslutad23.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kyrkolagarevangelisk-lutherska kyrkankyrkans förvaltningunderställningsförfarandebeslutsfattandeförsamlingartjänster (befattningar)tjänsteinnehavarepensionsfonderbyggnadsvårdtillstånd (lov)arkivkyrkböckerregisterarbetsmarknadsorganisationertjänstekollektivavtalkollektivavtal