Senast publicerat 19-01-2021 15:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 109/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
842/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
843/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
844/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
845/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
846/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådElina  NyholmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-41. i proposition RP 109/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-41. i proposition RP 109/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ändringssökandeförvaltningslagskipningrättegångförvaltningsärendenJustitieministeriet