Senast publicerat 09-02-2021 10:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 11/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om enskilda vägar
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
560/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.03.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörKaisa KuukasjärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.

Första behandlingen

13.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2-10 i proposition RP 147/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2018
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2-10 i proposition RP 147/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

14.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

13.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

08.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

27.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.03.2018
Behandlingen avslutad06.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

enskilda vägarvägnämndernärings-, trafik- och miljöcentralerstatsbidraglandskap (provinser)