Senast publicerat 18-12-2020 10:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik
Stadfäst
29.05.2020
Författningssamlingen
409/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.02.2020UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknarevetenskaps- och kulturministerHanna KosonenFöredraganderegeringsrådMatti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2020.

Första behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.02.2020
Behandlingen avslutad19.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kriminologirättspolitikforskningsinstitutdirektionerJustitieministeriet