Senast publicerat 18-05-2022 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
29.04.2022
Författningssamlingen
306/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.02.2022UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandekonsulär chefPasi TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2022.

Första behandlingen

29.03.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

01.04.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.04.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2022
Behandlingen avslutad24.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utlänningarvisumstämplar (märken)digitalisering (process)säkerhetsteknikresedokumentutskrift (printning)EU-förordningarEU-länderEuropeiska unionenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdataUtrikesministeriet