Senast publicerat 20-04-2017 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 110/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen
Stadfäst
17.12.2015
Författningssamlingen
1503/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2015UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015.

Första behandlingen

03.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 110/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat13.11.2015
Behandlingen avslutad01.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kollektivtrafikbusstrafikspårbunden trafikbefogenhetstäderområdennärings-, trafik- och miljöcentralerbygdegemenskap