Senast publicerat 03-12-2019 16:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 110/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
896/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.09.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigSini LahdenperäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018.

Första behandlingen

09.10.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.10.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 110/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.10.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.10.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.09.2018
Behandlingen avslutad02.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skjutvapenvapen (stridsredskap)informationssystemföretagareanmälningspliktvapentillståndelektronisk ärendehanteringsamlare