Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 110/2020 rd

Senast publicerat 29-12-2020 11:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 110/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
955/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
956/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Rättsregistercentralen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
957/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigPiritta  Koivukoski-KouhiaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitieförvaltninginformationsresurserinformationssystemoffentlighet