Senast publicerat 23-11-2021 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 110/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
974/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
975/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
976/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.08.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTiina HeinonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Första behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.10.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2021
Behandlingen avslutad23.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

placeringsfonderfondermarknadsföringkapitalmarknadenEU-direktivförordningarEuropeiska unionen