RP 112/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1663/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1664/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.11.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 112/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 112/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets tre förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordavbytare  lantbruksföretagare  pälsdjursuppfödare  semester  statsstöd  servicesedlar  lokalförvaltning  lantbruksavbytare  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20.4.2017 14:28