Senast publicerat 13-09-2022 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 112/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
16.10.2020
Författningssamlingen
701/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRisto  SakkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.

Första behandlingen

22.09.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

23.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 112/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.09.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 112/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.09.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.09.2020
Behandlingen avslutad18.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattvarorcoronavirussmittsamma sjukdomarskattefrihettestningsjukvårdEU-länderanskaffningförsäljning