RP 113/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1081/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.06.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.07.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 39/2015 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 39/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2016
Behandlingen avslutad27.10.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  inkomsttrygghet  arbetslöshetspenning  självrisk  strukturell arbetslöshet  karriär  sysselsättningspolitik  varaktighet   
Senast publicerat 19.9.2017 14:33