Senast publicerat 20-04-2017 14:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 114/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
28/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2015UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

10.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2015.

Första behandlingen

02.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2015
Behandlingen avslutad27.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

planläggning på landskapsnivågeneralplaneringkommunerförstärkninglandskapsförbundbeslutsfattandeändringssökandeMiljöministeriet