RP 114/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1418/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1419/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1420/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.06.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.07.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.09.2016
Behandlingen avslutad25.11.2016
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetarskydd  arbetarskyddsövervakning  tystnadsplikt  rätt till information  grå ekonomi  övervakning  utlänningar  medbestämmande  myndigheter  myndighetssamarbete   
Senast publicerat 04-01-2017 14:22