Senast publicerat 18-05-2022 10:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 114/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1418/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1419/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1420/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.06.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.07.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.

Första behandlingen

01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 114/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2016
Behandlingen avslutad25.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetarskyddarbetarskyddsövervakningtystnadsplikträtt till informationgrå ekonomiövervakningutlänningarsamverkanmyndighetermyndighetssamarbete