RP 114/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1134/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.09.2017
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen i proposition HE nnn/vvvv vp och med grund i lagmotion. HE nnn/vvvv vp
Riksdagen godkände det nya lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagetlagförslagen i lagmotion lagmotionerna LA nnn/vvvv vp förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2017
Behandlingen avslutad01.12.2017
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbasundervisning  språkval  svenska  finska  försök  andra stadiets utbildning  nationalspråk   
Senast publicerat 10.4.2019 13:53