Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 114/2020 rd

Senast publicerat 15-12-2020 13:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 114/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareMeri PensamoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

16.09.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 87/2020 rd och lagförslaget i proposition RP 114/2020 rd sammanförda till lagförslag 1 enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 2 och 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i proposition RP 87/2020 rd och RP 114/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

03.09.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

16.09.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerförsöksysselsättning (tillstånd)sysselsättningspolitikarbetssökandeintervjuerservicebehov