Direkt till innehållet

RP 115/2017 rd

Senast publicerat 10-04-2019 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 115/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
959/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisningsministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.

Första behandlingen

30.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 115/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände lagförslaget lagförslagen i proposition HE nnn/vvvv vp och med grund i lagmotion. HE nnn/vvvv vp
Riksdagen godkände det nya lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagetlagförslagen i lagmotion lagmotionerna LA nnn/vvvv vp förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.09.2017
Behandlingen avslutad28.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskolepedagogiklåginkomsttagareavgiftervårdavgifterbarnfamiljerinkomster