Direkt till innehållet

RP 116/2016 rd

Senast publicerat 12-09-2017 13:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 116/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Elsäkerhetslag
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1135/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1136/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.07.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 116/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 116/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad27.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

elsäkerhetdirektivproduktsäkerhetelutrustningarmarknadskontrollhissarelektromagnetisk kompatibilitetspänning (fysik)kravenlighetelarbetenövervakningskadeståndförhandlingsdelegationerEuropeiska unionen