Senast publicerat 05-04-2019 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 116/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
886/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisningsministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.

Första behandlingen

30.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 116/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.09.2017
Behandlingen avslutad29.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elevvårdstudentvårdpsykologerkuratoreryrkesinriktad utbildningläroplaner