Senast publicerat 18-01-2022 16:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 116/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av naturvårdslagen
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
732/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna KorpiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Första behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.09.2020
Behandlingen avslutad02.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

naturskyddnaturens mångfaldiståndsättningnaturvårdstatsstödnärings-, trafik- och miljöcentralerEuropeiska unionen