Senast publicerat 17-02-2017 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 117/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1680/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2015UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

25.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

godstrafikavgifterviktfordon