Senast publicerat 20-01-2022 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 117/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
Stadfäst
02.10.2020
Författningssamlingen
677/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.09.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki JauhiainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.9.2020.

Första behandlingen

11.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 117/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.09.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.09.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.09.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad10.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bostadsaktiebolagaktiebolagbolagsstämmorandelslagföreningarsmittsamma sjukdomarcoronavirusutsatt tiddistansmötenbefullmäktigandebeslutsfattandemötenombudbörsbolag