Senast publicerat 31-12-2021 15:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 117/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av atomansvarighetslagen
Stadfäst
03.12.2021
Författningssamlingen
1060/2021
Fördragsserien
121/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av en lag om ändring av atomansvarighetslagen
Stadfäst
03.12.2021
Författningssamlingen
1061/2021
Fördragsserien
122/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 
Beslut
Godkänts
Rubrik
 
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.09.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigMirjami  Tanner Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2021.

Första behandlingen

16.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 117/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

19.11.2021
Riksdagen godkände reservationen och förklaringen i proposition RP 117/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 117/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2021
Behandlingen avslutad09.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

atomansvarinternationella överenskommelserkärnkraftverkskadeståndsansvarförsäkringenergiproduktion (industri)