RP 118/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik Statsbudgeten för 2016
Författningssamlingen1584/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum19.11.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.11.2015
Ärendet bordlagt till plenum 26.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum27.11.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2015.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum15.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum16.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum17.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum18.12.2015
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2016 i propositionerna RP 30, 118/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 246 och 292/2015 rd. Riksdagen godkände utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—245, 247—291 och 293—362/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.11.2015
Behandlingen avslutad10.12.2015
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter  invandrare  fastigheter  trafikpolitik  uppsägning  bostadsbidrag   
Senast publicerat 12-01-2018 13:16