Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 118/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 12:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 118/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i partilagen
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
904/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.09.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringssekreterareAnna SaarelaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020.

Första behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad21.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

registreringnättjänsteranhängareelektronisk ärendehanteringelektronisk identifieringombudpartierregisterJustitieministerietMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata