Senast publicerat 24-08-2016 13:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 12/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens svar
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
Stadfäst
30.10.2015
Författningssamlingen
1292/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.06.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.06.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.09.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2015.

Första behandlingen

25.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Första behandlingen

07.10.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 12/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.10.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.10.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

16.10.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.09.2015
Behandlingen avslutad17.09.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kulturföremåldirektivsmugglinginre marknadEU-länderbrott (juridik)Europeiska ekonomiska samarbetsområdetreturneringEuropeiska unionenUndervisnings- och kulturministeriet