Senast publicerat 14-06-2021 11:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överenskommelsen med Japan om social trygghet
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
498/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Överenskommelse mellan Republiken Finland och Japan om social trygghet
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandedirektörRentola EssiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021.

Första behandlingen

06.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Dels enda, dels andra behandlingen

12.05.2021
Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 12/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialskyddinternationella överenskommelserpensionerarbetslöshetsförsäkringutsända arbetareföretagareutlandsarbeteJapan