Senast publicerat 18-05-2022 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 120/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1247/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1248/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1249/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1250/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1251/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.08.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-33. i proposition RP 120/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-33. i proposition RP 120/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetspensionerrehabiliteringsstödinvalidpensionersmittsamma sjukdomarpensionstillväxtolycksfallsförsäkringarbetslöshetspenningpreskriptionbedrägeriFolkpensionsanstaltenPensionsskyddscentralen