RP 120/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa andra lagar

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1247/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1248/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1249/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1250/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1251/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 28
Överlämnats
Datum18.08.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-33. i proposition RP 120/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-33. i proposition RP 120/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  rehabiliteringsstöd  invalidpensioner  smittsamma sjukdomar  pensionstillväxt  olycksfallsförsäkring  arbetslöshetspenning  preskription  bedrägeri  Pensionsskyddscentralen  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 29-12-2016 13:30