RP 120/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen272/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen273/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen274/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen275/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen276/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum13.09.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredraganderegeringsråd
Anne  Hartoneva
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2018
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 120/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 120/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum04.01.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.01.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.09.2018
Behandlingen avslutad23.11.2018
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvillkorliga straff  övervakning  påföljder  samhällstjänst  fångenskap  brottsbekämpning  samhällspåföljder  återfallsbrott  skyldigheter  teleövervakning   
Senast publicerat 27.11.2019 11:29