Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 121/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 121/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
794/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
795/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 29 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
796/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
797/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.09.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareSirpa  SillsténStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020.

Första behandlingen

15.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 121/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 121/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad13.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kemikaliermiljösäkerhetförordningarmarknadskontrollaerosolerkravenlighetfarliga ämnen