Senast publicerat 11-01-2022 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 122/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
472/2016
Fördragsserien
37/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
473/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
474/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment 2004
Författningssamlingen
150/2017
Fördragsserien
38/2017
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2015UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

25.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.4.2016.

Första behandlingen

13.04.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 122/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

20.04.2016
Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 122/2015 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 122/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2015
Behandlingen avslutad31.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sediment (jordart)övervakningsjöfartfrämmande arterhavsområdenhavsskyddbarlastvatteninternationella överenskommelserutsläppvattenfarkostersäkerhet och trygghet