Direkt till innehållet

RP 122/2020 rd

Senast publicerat 18-09-2020 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 122/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 § i vallagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.09.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandevaldirektörArto JääskeläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valkretsarriksdagsvallandskap (administrativa områden)kommunindelning