RP 123/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1054/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1055/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1056/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av betaltjänstlagen
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1057/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1058/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.08.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum28.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.11.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 5. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad26.10.2016
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordkreditinstitut  banktjänster  bankkonton  avtal  uppsägning  övervakning  direktiv  konsumenter  konkurrenspolitik  inre marknad  öppenhet  informationsplikt  betalningsrörelse  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 29.3.2017 10:16