Senast publicerat 29-03-2017 10:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 123/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1054/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1055/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1056/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av betaltjänstlagen
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1057/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1058/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.08.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016.

Första behandlingen

08.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.11.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 123/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 5. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2016
Behandlingen avslutad26.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

kreditinstitutbanktjänsterbankkontonavtaluppsägningövervakningdirektivkonsumenterkonkurrenspolitikinre marknadöppenhetinformationspliktbetalningsrörelseEuropeiska unionenFinansinspektionen