Senast publicerat 09-12-2021 14:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 123/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2019
Författningssamlingen
1392/2018
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.09.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeavdelningschefHannu MäkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

19.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

20.09.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

21.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 22.10.2018. Riksdagen beslutade att minister Timo Soini har riksdagens förtroende.

Remissdebatt

25.10.2018
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-309 och 311-616/2018 rd till finansutskottet.

Remissdebatt

27.11.2018
Riksdagen remitterade budgetmotion BM 617/2018 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.

Enda behandlingen

17.12.2018
Behandlingen av ärendet avbröts.

Enda behandlingen

18.12.2018
Behandlingen av ärendet avbröts.

Enda behandlingen

19.12.2018
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

20.12.2018
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.12.2018
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat25.09.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter