RP 123/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Statsbudgeten för 2019
Författningssamlingen1392/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum14.09.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandeavdelningschef
Hannu  Mäkinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum18.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.09.2018
Dokument
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 22.10.2018. Riksdagen beslutade att minister Timo Soini har riksdagens förtroende.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.10.2018
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-309 och 311-616/2018 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen remitterade budgetmotion BM 617/2018 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum19.12.2018
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2018
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens skrivelse
Datum21.12.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Behandling
Plenum
Datum21.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.09.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kulturutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 30-01-2020 09:38