Direkt till innehållet

RP 123/2020 rd

Senast publicerat 22-09-2020 18:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 123/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.09.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMatti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.

Första behandlingen

22.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 123/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad16.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerbasservicestatsandelarskatteinkomsterdröjsmålcoronavirussmittsamma sjukdomarföretagkommunalskattfastighetsskattsamfundsskattförseningsränta