Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 124/2017 rd

Senast publicerat 26-04-2019 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 124/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1138/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1139/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1140/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1141/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017.

Första behandlingen

08.12.2017
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Första behandlingen

11.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 124/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 124/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2017
Behandlingen avslutad08.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösainkomsttrygghetarbetslöshetsersättningararbetslösaaktivitetsjälvriskarbetssökninglönearbeteföretagsverksamhetsjukförsäkring