RP 124/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1138/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1139/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1140/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1141/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.09.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Ärendet bordlagt till nästa plenum
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 124/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 124/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.09.2017
Behandlingen avslutad08.12.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  inkomsttrygghet  arbetslöshetsersättningar  arbetslösa  aktivitet  självrisk  arbetssökning  lönearbete  företagsverksamhet  sjukförsäkring   
Senast publicerat 26-04-2019 14:31