Direkt till innehållet

RP 124/2020 rd

Senast publicerat 23-09-2020 12:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 124/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.09.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådErkki ArnkilStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-direktivresterväxtskyddsmedelriskanalysbekämpningsmedelhållbar användningSäkerhets- och kemikalieverket