Direkt till innehållet

RP 125/2020 rd

Senast publicerat 23-09-2020 12:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 125/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.09.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandespecialsakkunnigTiina PullolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

försöksdjurEU-direktivtvångsmedelforskningsverksamhetundervisningfåglarkräldjurfosterdjurskydd