Senast publicerat 16-08-2022 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 125/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen
Stadfäst
08.10.2021
Författningssamlingen
857/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
08.10.2021
Författningssamlingen
858/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.09.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarja NiiranenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2021.

Första behandlingen

28.09.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 125/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.10.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 125/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2021
Behandlingen avslutad24.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattoffentlig upphandlingbeskattningvälfärdsområdenoffentligrättsliga samfundreturnering