Direkt till innehållet

RP 126/2020 rd

Senast publicerat 14-10-2020 19:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 126/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.09.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandeförvaltningsrådAuli Valli-LintuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020.

Första behandlingen

29.09.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

30.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Första behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 126/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2020
Behandlingen avslutad24.09.2020
Behandlingen avslutad07.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdrättshandlingbegränsningarlandskap (administrativa områden)samkommunersocial- och hälsovårdsreforminvesteringarkommuneroutsourcingbolag