Senast publicerat 04-10-2019 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 127/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 II tilläggsbudgeten för 2017
Författningssamlingen
692/2017
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.09.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2017.

Enda behandlingen

12.10.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

13.10.2017
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2017 i proposition RP 127/2017 rd enligt betänkadet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2017. Därtill godkändes ledamot Krista Kiurus förslag till uttalande 1.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.10.2017
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.10.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat03.10.2017
Behandlingen avslutad06.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterTilläggsbudgetar